polityka prywatności - kultura zza muru

Przejdź do treści
REGULAMIN POLITYKA PRYWATNOŚCI YOLO Katarzyna Wierzbicka
Infolinia: 22 100 43 41
email: biuro@kultura.zzamuru.pl
1. Ogólne
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa użytkownikom odwiedzającym witrynę internetową https://kultura.zzamuru.pl Zależy nam, by nasi klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż YOLO Katarzyna Wierzbicka, zachowując najwyższą staranność, zagwarantuje by wszelkie powierzone nam dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i chronione przed nadużyciami. Korzystając z Witryny potwierdzają Państwo akceptację warunków niniejszej Polityki bezpieczeństwa.
2. Serwis
Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej https://kultura.zzamuru.pl prowadzonej przez YOLO Katarzyna Wierzbicka
3. Administrator danych
Administratorem danych jest YOLO Katarzyna Wierzbicka, z siedzibą w Warszawie 00-511, przy ulicy Nowogrodzkiej 31, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 526 21 99 672, REGON 380875250, zwana dalej „YOLO Katarzyna Wierzbicka”.
4. Cel i zakres przetwarzania danych
Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez YOLO Katarzyna Wierzbicka w celu świadczenia Serwisu, a w szczególności umożliwienia Usługobiorcy korzystania z usług YOLO Katarzyna Wierzbicka oraz zawierania umów na odległość. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Serwisu oraz rozpatrywania reklamacji z tym związanych, a po tym okresie dla celów dowodowych przez okres dochodzenia roszczeń. Każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, zwracając się w tym celu do YOLO Katarzyna Wierzbicka. W przypadku, w którym YOLO Katarzyna Wierzbicka wymaga podania danych osobowych, jest ono dobrowolne, lecz konieczne dla skorzystania z usług.
5. Odbiorcy danych
Dane osobowe lub informacje dotyczące Usługobiorców mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. YOLO Katarzyna Wierzbicka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorcy osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu.
6. IP i MSISDN
W chwili połączenia się przez Usługobiorcę z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Usługobiorcy, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak:
- czas nadejścia zapytania;
- czas wysłania odpowiedzi;
- nazwa stacji Usługobiorcy;
- informacje o przeglądarce internetowej Usługobiorcy, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę, jeżeli wejście do Serwisu nastąpiło przez to odesłanie.
Powyższe informacje, jak również dane dotyczące korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celu statystycznym.
7. Zmiana polityki prywatności
Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności firmy YOLO Katarzyna Wierzbicka będą udostępniane na stronie https://kultura.zzamuru.pl
Dlatego też prosimy o regularne jej sprawdzanie w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
8. Postanowienia końcowe
Powyższy dokument obowiązuje na witrynie https://kultura.zzamuru.pl . YOLO Katarzyna Wierzbicka jako administrator portalu https://kultura.zzamuru.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu https://kultura.zzamuru.pl . Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 28.10.2020 r.

YOLO Katarzyna Wierzbicka, z siedzibą w Warszawie 00-511, przy ulicy Nowogrodzkiej 31, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 526 21 99 672, REGON 380875250
YOLO
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
22 100 43 41
biuro@kultura.zzamuru.pl
Wróć do spisu treści